Tất cả sản phẩm

Quả Cầu Thạch Anh Vàng VIP

Mã SP: CAU1003

Chất liệu: Thạch anh vàng - Xuất xứ: Brazil

12.000.000₫

Trái Bi Cầu Thạch Anh Trắng VIP

Mã SP: CAU1001

- Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

5.900.000₫

Trái Bi Cầu Thạch Anh Trắng

Mã SP: CAU332

- Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

3.900.000₫

Trái Bi Cầu Thạch Anh Trắng Cùi Dừa

Mã SP: CAU333

Chất liệu: Thạch anh trắng cùi dừa - Xuất xứ: Brazil

900.000₫

Trái Bi Cầu Thạch Anh Tóc Vàng VIP

Mã SP: CAU1553

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

Trọng lượng: 1,3kg

Đường kính: 12cm

19.000.000₫

Trái Bi Cầu Thạch Anh Tím

Mã SP: CAU988

Chất liệu: Thạch anh tím - Xuất xứ: Brazil

9.000.000₫

Trái Bi Cầu Thạch Anh Hồng

Mã SP: CAU787

Chất liệu: Thạch anh hồng - Xuất xứ: Brazil

1.100.000₫

Trái Bi Cầu Thạch Anh Hồng VIP

Mã SP: CAU1162

- Chất liệu: Thạch anh hồng - Xuất xứ: Brazil

1.800.000₫

Trái Bi Cầu Ngọc Onyx Đen

Mã SP: CAU475

Chất liệu: Ngọc Onyx đen - Xuất xứ: Ấn Độ

900.000₫

Trái Bi Cầu Ngọc Fluorit

Mã SP: CAU328

Chất liệu: Ngọc Fluorit - Xuất xứ: Brazil

900.000₫

Trái Bi Cầu Gỗ Hóa Thạch

Mã SP: CAU494

Chất liệu: Gỗ hóa thạch - Xuất xứ: Brazil

3.300.000₫