Mặt Đồng Điếu

Mặt Đồng Điếu Kép Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: MAT1788

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

Liên hệ

Mặt Đồng Điếu Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: MAT1787

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

Liên hệ

Mặt Đồng Điếu Mã Não Huyết Ngọc Thủy Tảo Rêu

Mã SP: MAT1785

Chất liệu: Ngọc mã não rêu băng thủy tảo huyết - Xuất xứ: Ấn Độ

Liên hệ

Mặt Đồng Điếu Mã Não Băng Ngọc Thủy Tảo Rêu

Mã SP: MAT1785

Chất liệu: Ngọc mã não rêu băng thủy tảo - Xuất xứ: Ấn Độ

Liên hệ