Mặt Hồ Ly

Mặt Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng

Mã SP: MAT99

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Hồ Ly Ruby

Mã SP: MAT1204

Chất liệu: Ruby - Xuất xứ: Nam Phi

Liên hệ

Mặt Hồ Ly Ngọc Mã Não Đỏ

Mã SP: MAT384

Chất liệu: Ngọc mã não đỏ - Xuất xứ: Ấn Độ

Liên hệ

Mặt Hồ Ly Thạch Anh Trắng

Mã SP: MAT93

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Hồ Ly Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu

Mã SP: MAT1287

Chất liệu: Thạch anh mắt hổ vàng nâu - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Hồ Ly Thạch Anh Hồng

Mã SP: MAT385

Chất liệu: Thạch anh hồng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Hồ Ly Ngọc Onyx Đen

Mã SP: MAT1322

Chất liệu: Ngọc Onyx đen - Xuất xứ: Ấn Độ

Liên hệ