Mặt Ngọc Mã Não

Mặt Phật Quan Thế Âm Ngọc Mã Não

Mã SP: MAT1760

Chất liệu: Ngọc mã não - Xuất xứ: Ấn Độ

Liên hệ

Mặt Quan Công Ngọc Mã Não

Mã SP: MAT1759

Chất liệu: Ngọc mã não - Xuất xứ: Ấn Độ

Liên hệ

Mặt Cá Vàng Ngọc Mã Não

Mã SP: MAT1770

Chất liệu: Ngọc mã não - Xuất xứ: Ấn Độ

Liên hệ

Mặt Phật Di Lặc Ngọc Mã Não

Mã SP: MAT

Chất liệu: Ngọc mã não - Xuất xứ: Ấn Độ

Liên hệ

Mặt Đồng Điếu Mã Não Huyết Ngọc Thủy Tảo Rêu

Mã SP: MAT1785

Chất liệu: Ngọc mã não rêu băng thủy tảo huyết - Xuất xứ: Ấn Độ

Liên hệ

Mặt Đồng Điếu Mã Não Băng Ngọc Thủy Tảo Rêu

Mã SP: MAT1785

Chất liệu: Ngọc mã não rêu băng thủy tảo - Xuất xứ: Ấn Độ

Liên hệ

Mặt Phật Bản Mệnh Ngọc Mã Não Đỏ

Mã SP: MAT102

Chất liệu: Ngọc mã não đỏ - Xuất xứ: Ấn Độ

Liên hệ