Mặt Nhẫn Đá Quý Phong Thủy

Mặt Nhẫn Sapphire Vàng Cắt Giác

Mã SP: MAT547

Chất liệu: Sapphire vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Nhẫn Sapphire Vàng

Mã SP: MAT1073

Chất liệu: Sapphire vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Nhẫn Sapphire Sao Đen

Mã SP: MAT1064

Chất liệu: Sapphire sao đen - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Nhẫn Ruby Sao VIP

Mã SP: MAT910

Chất liệu: Ruby - Xuất xứ: Nam Phi

Liên hệ

Mặt Nhẫn Ruby Lục Yên VIP

Mã SP: MAT1360

Chất liệu: Ruby - Xuất xứ: Lục Yên, Việt Nam

Liên hệ

Mặt Nhẫn Ruby Lục Yên

Mã SP: MAT1608

Chất liệu: Ruby - Xuất xứ: Lục Yên, Việt Nam

Liên hệ

Mặt Nhẫn Opal Úc

Mã SP: MAT546

Chất liệu: Đá Opal - Xuất xứ: Úc

Liên hệ

Mặt Nhẫn Ngọc Đế Quang

Mã SP: MAT1060

Chất liệu: Ngọc đế quang - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Nhẫn Tourmaline Cắt Giác

Mã SP: MAT550

Chất liệu: Đá Tourmaline - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Nhẫn Peridot Cắt Giác

Mã SP: MAT1066

Chất liệu: Đá peridot - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Nhẫn Topaz Xanh Cắt Giác

Mã SP: MAT1067

Chất liệu: Đá topaz xanh - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Nhẫn Ngọc Bích Yên Ngựa

Mã SP: MAT944

Chất liệu: Ngọc bích - Xuất xứ: Canada

Liên hệ

Mặt Nhẫn Ngọc Bích Trơn

Mã SP: MAT1804

Chất liệu: Ngọc bích - Xuất xứ: Canada

Liên hệ

Mặt Nhẫn Thạch Anh Tóc Vàng

Mã SP: MAT94

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ