Mệnh Thổ

Vòng Tay Bản Liền Thạch Anh Tóc Vàng

Mã SP: VOG526

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

8.790.000₫

Vòng Tay Bản Liền Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy VIP

Mã SP: VOG1031

- Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar 

2.980.000₫
Vòng Tay Bản Liền Đá San Hô
- 34%

Vòng Tay Bản Liền Đá San Hô

Mã SP: VOG1601

Chất liệu: San Hô hóa thạch - Xuất xứ: Malaysia

1.250.000₫
1.890.000₫
Vòng Tay Bản Liền Ngọc Mã Não Hoa Anh Đào
- 53%

Vòng Tay Bản Liền Ngọc Mã Não Hoa Anh Đào

Mã SP: VOG1792

Chất liệu: Ngọc mã não hoa anh đào - Xuất xứ: Ấn Độ

1.198.000₫
2.560.000₫

Vòng Tay Bản Liền Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: VOG1150

- Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar 

960.000₫

Vòng Tay Bản Liền Mã Não Huyết Ngọc Thủy Tảo Rêu

Mã SP: VOG1791

Chất liệu: Huyết ngọc thủy tảo rêu - Xuất xứ: Ấn Độ

898.000₫

Vòng Tay Bản Liền Mã Não Băng Ngọc Thủy Tảo Rêu

Mã SP: VOG1791

Chất liệu: Băng ngọc thủy tảo rêu - Xuất xứ: Ấn Độ

798.000₫
Vòng Tay Bản Liền Ngọc Mã Não Đỏ
- 71%

Vòng Tay Bản Liền Ngọc Mã Não Đỏ

Mã SP: VOG1794

Chất liệu: Ngọc mã não đỏ - Xuất xứ: Ấn Độ

199.000₫
695.000₫
vong-tay-ngoc-ma-nao-do
- 60%

Vòng Tay Ngọc Mã Não Đỏ

Mã SP: VOG1638

Hợp mệnh:

Mệnh Hỏa - Mệnh Thổ

199.000₫
495.000₫
Vòng Tay Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu
- 60%

Vòng Tay Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu

Mã SP: VOG1453

Chất liệu: Đá thạch anh mắt hổ vàng nâu - Xuất xứ: Brazil

199.000₫
495.000₫
Vòng Tay Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy
- 80%

Vòng Tay Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: VOG1498

- Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar 

139.000₫
695.000₫

Mặt Phật Bản Mệnh Thạch Anh Vàng

Mã SP: MAT1645

Chất liệu: Thạch anh vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Phật Quan Thế Âm Thạch Anh Tóc Đỏ VIP

Mã SP: MAT1646

Chất liệu: Thạch anh tóc đỏ - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Phật Quan Thế Âm Thạch Anh Tóc Vàng VIP

Mã SP: MAT1643

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Phật Quan Thế Âm Thạch Anh Tóc Vàng

Mã SP: MAT1686

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Thạch Anh Tóc Vàng VIP Bọc Vàng 24K

Mã SP: MAT1647

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Mặt Hồ Điệp Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: MAT1602

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

Liên hệ

Mặt Kim Thiền Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: MAT1602

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

Liên hệ

Mặt Long Phụng Sum Vầy Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: MAT1602

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

Liên hệ

Mặt Bồng Lai Tiên Cảnh Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: MAT1602

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

Liên hệ

Mặt Cá Vàng Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: MAT1602

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

Liên hệ

Mặt Đài Sen Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: MAT1602

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

Liên hệ

Mặt Bàn Tay Phật Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: MAT1602

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

Liên hệ

Mặt Bàn Chân Phật Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: MAT1602

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

Liên hệ