Tác phẩm trưng bày VIP

Trái Bi Cầu Thạch Anh Tóc Vàng VIP

Mã SP: CAU1553

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

Trọng lượng: 1,3kg

Đường kính: 12cm

19.000.000₫

Tác Phẩm Thiên Nga Tình Duyên Hạnh Phúc Ngọc Onyx

Mã SP: TP1191

Chất liệu: Ngọc Onyx - Xuất xứ: Ấn Độ

29.000.000₫

Tác Phẩm Thần Tài Thạch Anh Trắng VIP

Mã SP: TP1816

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

79.000.000₫

Tác Phẩm Tùng Hạc Nghênh Khách Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: TP487

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

69.000.000₫

Tác Phẩm Song Long Vờn Ngọc Thạch Anh Trắng

Mã SP: TP1685

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

120.000.000₫

Tác Phẩm Rồng An Lạc Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: TP174

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

55.000.000₫

Tác Phẩm Hoàng Tài Bảo Thiên Thạch Anh Vàng

Mã SP: TP1682

Chất liệu: Thạch anh vàng - Xuất xứ: Brazil

12.000.000₫

Tác Phẩm Quan Công Thạch Anh Trắng VIP

Mã SP: TP1815

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

120.000.000₫

Tác Phẩm Ngũ Long Tranh Châu Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: TP173

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

88.000.000₫

Tác Phẩm Phật Kim Cang Tát Đỏa Thạch Anh Trắng 2

Mã SP: TP1652

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

75.000.000₫

Tác Phẩm Phật Hư Không Tạng Bồ Tát Thạch Anh Vàng

Mã SP: TP1683

Chất liệu: Thạch anh vàng - Xuất xứ: Brazil

12.000.000₫

Tác Phẩm Hoa Như Ý Cát Tường Ngọc Secpentine

Mã SP: TP1433

Chất liệu: Ngọc Secpentine - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Địa Tạng Vương Bồ Tát Thạch Anh Khói

Mã SP: TP1680

Chất liệu: Thạch anh khói - Xuất xứ: Brazil

65.000.000₫

Tác Phẩm Phật Quan Thế Âm Tọa Đài Sen Đá Phát Quang

Mã SP: TP1165

Chất liệu: Đá phát quang - Xuất xứ: Tây Tạng

15.000.000₫

Tác Phẩm Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Vàng VIP 3

Mã SP: TP1215

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

39.000.000₫

Tác Phẩm Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Vàng VIP 2

Mã SP: TP1215

- Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

39.000.000₫

Tác Phẩm Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Vàng VIP 1

Mã SP: TP1215

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

39.000.000₫

Tác Phẩm Cặp Tỳ Hưu Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy VIP 2

Mã SP: TP1159

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

65.000.000₫

Tác Phẩm Cặp Tỳ Hưu Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy VIP 1

Mã SP: TP1159

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

79.000.000₫

Tác Phẩm Phật Di Lặc Như Ý Thạch Anh Trắng VIP

Mã SP: TP1813

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

250.000.000₫

Tác Phẩm Phật Di Lặc Thạch Anh Tóc Vàng 2

Mã SP: TP1609

- Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

19.000.000₫

Tác Phẩm Phật Di Lặc Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: TP423

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

68.000.000₫

Tác Phẩm Đồng Tử Bái Quan Thế Âm Thạch Anh Trắng

Mã SP: TP1688

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

33.000.000₫

Tác Phẩm Phật Quan Thế Âm Ngự Đài Sen Thạch Anh Trắng VIP

Mã SP: TP1650

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

79.000.000₫

Tác Phẩm Quan Thế Âm Bế Đồng Tử Thạch Anh Trắng

Mã SP: TP1678

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

55.000.000₫

Tác Phẩm Phật Quan Thế Âm Dược Sư Thạch Anh Trắng

Mã SP: TP1679

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

19.000.000₫

Tác Phẩm Quan Thế Âm Thạch Anh Trắng 2

Mã SP: TP1679

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

19.000.000₫

Tác Phẩm Quan Thế Âm Thạch Anh Trắng 1

Mã SP: TP1679

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

19.000.000₫

Tác Phẩm Quan Thế Âm Thạch Anh Vàng VIP 2

Mã SP: TP1681

Chất liệu: Thạch anh vàng - Xuất xứ: Brazil

12.000.000₫

Tác Phẩm Quan Thế Âm Thạch Anh Vàng VIP 1

Mã SP: TP1681

Chất liệu: Thạch anh vàng - Xuất xứ: Brazil

12.000.000₫

Tác Phẩm Quan Thế Âm Ngự Long Thạch Anh Trắng 2

Mã SP: TP1684

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

98.000.000₫

Tác Phẩm Quan Thế Âm Ngự Long Thạch Anh Trắng 1

Mã SP: TP1690

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

65.000.000₫

Tác Phẩm Phật Quan Thế Âm Tự Tại Thạch Anh Trắng 2

Mã SP: TP1691

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

59.000.000₫

Tác Phẩm Phật Quan Thế Âm Tự Tại Thạch Anh Trắng 1

Mã SP: TP1692

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Phật Quan Thế Âm Thủy Nguyệt Thạch Anh Trắng 3

Mã SP: TP1814

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Phật Quan Thế Âm Thủy Nguyệt Thạch Anh Trắng 1

Mã SP: TP1628

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Phật Adida Tựa Núi Thạch Anh Vàng VIP

Mã SP: TP1810

Chất liệu: Thạch anh vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Phật Adida Tựa Núi Thạch Anh Trắng VIP

Mã SP: TP1811

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Phật Adida Tọa Đài Sen Thạch Anh Vàng VIP

Mã SP: TP1812

Chất liệu: Thạch anh vàng - Xuất xứ: Brazil
 

Liên hệ