Tác phẩm trưng bày VIP

Trái Bi Cầu Thạch Anh Vàng VIP 5A+

Mã SP: CAU341

Chất liệu: Thạch anh vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Trái Bi Cầu Thạch Anh Vàng VIP

Mã SP: CAU1003

Chất liệu: Thạch anh vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Trái Bi Cầu Thạch Anh Tóc Vàng VIP

Mã SP: CAU1553

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Thiên Nga Tình Duyên Hạnh Phúc Ngọc Onyx

Mã SP: TP1191

Chất liệu: Ngọc Onyx - Xuất xứ: Ấn Độ

Liên hệ

Tác Phẩm Thần Tài Thạch Anh Trắng VIP

Mã SP: TP1816

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Thần Kê Thạch Anh Ưu Linh

Mã SP: TP1667

Chất liệu: Thạch anh ưu linh - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Tỳ Hưu Chầu Ngọc Thạch Anh Tóc Vàng

Mã SP: TP1661

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Tùng Hạc Nghênh Khách Ngọc Secpentine Huyết

Mã SP: TP1187

Chất liệu: Ngọc Secpentine huyết - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Tùng Hạc Nghênh Khách Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: TP487

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

Liên hệ

Tác Phẩm Song Long Vờn Ngọc Thạch Anh Trắng

Mã SP: TP1685

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Rồng Phú Quý Ngọc Secpentine

Mã SP: TP1767

Chất liệu: Ngọc Secpentine - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Rồng An Lạc Ngọc Secpentine

Mã SP: TP1765

Chất liệu: Ngọc Secpentine - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Rồng An Lạc Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: TP174

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

Liên hệ

Tác Phẩm Hoàng Tài Bảo Thiên Thạch Anh Vàng

Mã SP: TP1682

Chất liệu: Thạch anh vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Quan Công Thạch Anh Trắng VIP

Mã SP: TP1815

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Nhân Sâm Như Ý Ngọc Secpentine

Mã SP: TP489

Chất liệu: Ngọc Secpentine - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Ngũ Long Tranh Châu Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: TP173

Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar

Liên hệ

Tác Phẩm Long Phụng Sum Vầy Ngọc Secpentine

Mã SP: TP1766

Chất liệu: Ngọc Secpentine - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ
Tác Phẩm Phật Kim Cang Tát Đỏa Thạch Anh Trắng 2
- 25%

Tác Phẩm Phật Kim Cang Tát Đỏa Thạch Anh Trắng 2

Mã SP: TP1652

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

59.000.000₫
79.000.000₫

Tác Phẩm Phật Kim Cang Tát Đỏa Thạch Anh Trắng 1

Mã SP: TP1689

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Phật Hư Không Tạng Bồ Tát Thạch Anh Vàng

Mã SP: TP1683

Chất liệu: Thạch anh vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Hoa Như Ý Cát Tường Ngọc Secpentine

Mã SP: TP1433

Chất liệu: Ngọc Secpentine - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Địa Tạng Vương Bồ Tát Thạch Anh Khói

Mã SP: TP1680

Chất liệu: Thạch anh khói - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Tác Phẩm Phù Dung Chim Trĩ Thạch Anh Trắng

Mã SP: TP1665

Chất liệu: Thạch anh trắng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ