Vòng Tay Bản Khúc

Vòng Tay Bản Khúc Thạch Anh Ưu Linh

Mã SP: VOG

Chất liệu: Thạch anh ưu linh - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Bản Khúc Đá San Hô

Mã SP: VOG1736

Chất liệu: San Hô hóa thạch - Xuất xứ: Malaysia

Liên hệ