Vòng Tay Bản Liền

Vòng Tay Bản Liền Ngọc Mã Não Hoa Anh Đào
- 53%

Vòng Tay Bản Liền Ngọc Mã Não Hoa Anh Đào

Mã SP: VOG1792

Chất liệu: Ngọc mã não hoa anh đào - Xuất xứ: Ấn Độ

1.198.000₫
2.560.000₫

Vòng Tay Bản Liền Mã Não Huyết Ngọc Thủy Tảo Rêu

Mã SP: VOG1791

Chất liệu: Huyết ngọc thủy tảo rêu - Xuất xứ: Ấn Độ

898.000₫

Vòng Tay Bản Liền Mã Não Băng Ngọc Thủy Tảo Rêu

Mã SP: VOG1791

Chất liệu: Băng ngọc thủy tảo rêu - Xuất xứ: Ấn Độ

798.000₫

Vòng Tay Bản Liền Thạch Anh Tóc Vàng

Mã SP: VOG526

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

8.790.000₫

Vòng Tay Bản Liền Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy VIP

Mã SP: VOG1031

- Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar 

2.980.000₫

Vòng Tay Bản Liền Ngọc Cẩm Thạch Phỷ Thúy

Mã SP: VOG1150

- Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar 

960.000₫
Vòng Tay Bản Liền Đá San Hô
- 34%

Vòng Tay Bản Liền Đá San Hô

Mã SP: VOG1601

Chất liệu: San Hô hóa thạch - Xuất xứ: Malaysia

1.250.000₫
1.890.000₫
Vòng Tay Bản Liền Ngọc Mã Não Trắng
- 71%

Vòng Tay Bản Liền Ngọc Mã Não Trắng

Mã SP: VOG1793

Chất liệu: Ngọc mã não trắng - Xuất xứ: Ấn Độ

199.000₫
695.000₫
Vòng Tay Bản Liền Ngọc Mã Não Xanh
- 71%

Vòng Tay Bản Liền Ngọc Mã Não Xanh

Mã SP: VOG1795

Chất liệu: Ngọc mã não xanh - Xuất xứ: Ấn Độ

199.000₫
695.000₫
Vòng Tay Bản Liền Ngọc Mã Não Đỏ
- 71%

Vòng Tay Bản Liền Ngọc Mã Não Đỏ

Mã SP: VOG1794

Chất liệu: Ngọc mã não đỏ - Xuất xứ: Ấn Độ

199.000₫
695.000₫