Vòng Tay Thạch Anh Tóc Đỏ

Vòng Tay Thạch Anh Tóc Đỏ VIP 5A+

Mã SP: VOG811

Chất liệu: Thạch anh tóc đỏ - Xuất xứ: Brazil

1.200.000₫

Vòng Tay Thạch Anh Tóc Đỏ 3A+

Mã SP: VOG1081

Chất liệu: Thạch anh tóc đỏ - Xuất xứ: Brazil

900.000₫

Vòng Tay Thạch Anh Tóc Đỏ 2A

Mã SP: VOG1079

Chất liệu: Thạch anh tóc đỏ - Xuất xứ: Brazil

700.000₫