Vòng Tay phong Thuỷ

Vòng Tay Thạch Anh Tím

Mã SP: VOG41

Chất liệu: Thạch anh tím - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Bản Khúc Thạch Anh Ưu Linh

Mã SP: VOG

Chất liệu: Thạch anh ưu linh - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Thạch Anh Tóc Đỏ VIP 5A+

Mã SP: VOG811

Chất liệu: Thạch anh tóc đỏ - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Thạch Anh Tóc Đỏ VIP

Mã SP: VOG1081

Chất liệu: Thạch anh tóc đỏ - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Thạch Anh Tóc Đỏ

Mã SP: VOG1079

Chất liệu: Thạch anh tóc đỏ - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Thạch Anh Tóc Vàng

Mã SP: VOG1082

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Thạch Anh Tóc Vàng VIP

Mã SP: VOG849

Chất liệu: Thạch anh tóc vàng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Thạch Anh Đa Sắc

Mã SP: VOG1319

Chất liệu: Thạch anh đa sắc - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Ngọc Bích

Mã SP: VOG

Chất liệu: Ngọc bích - Xuất xứ: Canada

Liên hệ

Vòng Tay Aquamarine

Mã SP: VOG25

Chất liệu: Đá Aquamarine - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Bản Khúc Đá San Hô

Mã SP: VOG1736

Chất liệu: San Hô hóa thạch - Xuất xứ: Malaysia

Liên hệ

Vòng Tay Granat Sao

Mã SP: VOG36

Chất liệu: Ngọc hồng lựu - Xuất xứ: Myanmar

Liên hệ

Vòng Tay Diop Side

Mã SP: VOG1262

Chất liệu: Đá Diopside - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Đá Mặt Trăng

Mã SP: VOG31

Chất liệu: Đá mặt trăng - Xuất xứ: Canada

Liên hệ

Vòng Tay Ngọc Mã Não Tây Tạng

Mã SP: VOG1735

Chất liệu: Ngọc mã não - Xuất xứ: Tây Tạng

Liên hệ

Vòng Tay Thạch Anh Mắt Hổ Nâu Đỏ

Mã SP: VOG785

Chất liệu: Thạch anh mắt hổ nâu đỏ - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Lõi

Mã SP: VOG46

Chất liệu: Thạch anh mắt hổ vàng lõi - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Thạch Anh Mắt Hổ Đa Sắc

Mã SP: VOG585

Chất liệu: Thạch anh mắt hổ đa sắc - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Thạch Anh Mắt Hổ Chim Ưng

Mã SP: VOG1502

Chất liệu: Thạch anh mắt chim ưng - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Thạch Anh Trắng Tóc Bạch Kim

Mã SP: VOG1078

Chất liệu: Thạch anh tóc bạch kim - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Ngọc Onyx Đen

Mã SP: VOG1568

Chất liệu: Ngọc Onyx đen - Xuất xứ: Ấn Độ

Liên hệ

Vòng Tay Thạch Anh Ưu Linh

Mã SP: VOG1049

Chất liệu: Thạch anh ưu linh - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ

Vòng Tay Ngọc Cẩm Thạch Đốt Trúc

Mã SP: VOG1758

- Chất liệu: Ngọc cẩm thạch phỷ thúy - Xuất xứ: Myanmar 

Liên hệ

Vòng Tay Thạch Anh Tóc Đen VIP

Mã SP: VOG

Chất liệu: Thạch anh tóc đen - Xuất xứ: Brazil

Liên hệ